OM VADSTENA FORUM

OM VADSTENA FORUM

SYMPOSIER OM SAMHÄLLSBYGGNAD

Vadstena Forum för samhällsbyggande har som ändamål att arrangera symposier om samhällsbyggnad i vid bemärkelse. Symposierna ska vila på vetenskaplig grund och främja öppen debatt och kunskapsutbyte i samhällsbyggnadsfrågor.Vadstena Forum för samhällsbyggande har sedan 1986 haft som ändamål att på vetenskaplig grund och genom regelbundna symposier medverka till öppen debatt och kunskapsutbyte i samhällsbyggnadsfrågor.


Vadstena Forum har en lång historia av att samla representanter för planeringssverige till ett  symposium i Vadstena. Sedan starten 1986 har föreningen varit värd för en rad symposier om aktuella frågeställningar och ämnen inom ett brett samhällsbyggnadsområde.


Forumet strävar efter att få till det goda samtalet mellan nyckelaktörer inom samhällsbyggnadssfären. Symposiet bygger därför i stor utsträckning på ett aktivt engagemang hos deltagarna - som utgörs av företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, myndigheter, kommuner, regioner och universitet.


Stadgar

Läs mer om syfte, ändamål och medlemskap i Vadstena Forum för samhällsbyggandes stadgar.Samarbetspartners


Linköpings universitet

Kommuninvest

Region Östergötland

Vadstena Sparbank

Vadstena Fastighets AB

Vadstena kommun

Märta Christina & Magnus Vahlquists stiftelse