FORMAT

FORMAT 

Vadstena Forum har formatet av en klassisk forskningskonferens. Här finns huvudanföranden och parallella sessioner. Varje session rymmer presentationer från forskare eller representanter för civilsamhället, näringslivet eller offentlig sektor.

De parallella sessionerna syftar till att stimulera till diskussion och erfarenhetsutbyte mellan forskare samt företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, myndigheter, kommuner, regioner och liknande. På sessionerna presenteras forskningsresultat, utvecklingsprojekt eller pågående arbete. 


Varje symposium dokumenteras i en antologi, som ges ut efter symposiet. 2019 års antologi finns här.