TIDIGARE SYMPOSIER

TIDIGARE SYMPOSIER

 

2019

Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande 


2018

Nya visioner för landsbygden - om samhällsbyggnad bortom tillväxtnoderna

 

2017

Vadstena Forum - en framtidsdiskussion

 

2012

Finns det någon bostadspolitik?

 

2010

Makten över rummet – Tankar om den hållbara staden – Linköping University 2010

ISBN 978-91-7393-250-8 PDF

  

2009

Klimatets krav på samhället – Linköpingsuniversitet 2010

ISBN 978-91-7393-564-7 PDF

  

2008

Samhällsbyggande och integration – Linköpings universitet 2008

ISBN 978-91-7393-564-7

  

2006

Planering med nya förutsättningar – Linköpings universitet 2006

ISBN 91-85643-54-8 PDF

  

2005

Den omvända ålderspyramiden – Linköpings universitet 2005

ISBN 91-85457-85-X. PDF

  


2004

Krävs energi i samhällsplaneringen?

 

 

2003

Finns det rum för barn? – Linköpings universitet 2003

ISBN 0284-4606

 

 

2002

Hur djup är kulturens brunn? – Linköpings universitet 2002

ISBN 91-73735868

 

 

2001

Från våra sinnen – Linköpings universitet 2001

ISBN 91-7373-352-0

 

 

2000

Vi flytt nu – Stadsmiljörådet 2000

ISBN 91-7147-655-5

 

 

1999

Seklet i backspegeln… vad 1900-talet givit oss – Boverket 1999

ISBN 91-7147-592-3

 

 

1998

Byggnadskultur.. inför 2000talet 

ISBN 91-7147-505-2

 

 

1997

Arkitekturens kvaliteter Stadsrum Landskap… inför ett arkitekturpolitiskt handlingsprogram

ISBN 91-7147-395-5

 

 

1996

Kyrkan mitt i byn – ett dyrbart arv 

ISBN 91-7147-306-8

 

 

1995

Kunskap och teknik för ett hållbart samhälle

ISBN 91-7147-187-1

 

 

1994

Särdrag att bygga på

ISBN 91-7147-126X

 

 

1993

Att bygga så lagom… den måttfulla staden

ISBN 91-7332-667-4

 

 

1992

Levande grannskap i stad och bygd

ISBN 91-7332-627-5

 

 

1991

Mötesplatser till lust och gagn i stad och bygd

ISBN 91-7332-584-8

 

 

1990

Bevara oss väl – kultur och natur i översiktlig planering

ISBN 91-7332-556-2

 

 

1989

… att välja kanal, industrilandskapet i informationssamhället

ISBN 91-7332-556-2

 

 

1988

Friskvård för hus, hem, kropp och själ

ISBN 91-7332-363

 

 

1987

Återbruk i stadsbygd

ISBN 91-7332-304-3