SYMPOSIUM 2019

ETT NYTT KONTRAKT FÖR SAMHÄLLS BYGGANDE?

 

 

 

NÄRINGSLIVET, DET OFFENTLIGA OCH CIVILSAMHÄLLETS ROLL.

 

Vadstena Forums symposium 2019 behandlade frågan om näringslivets, det offentligas och den ideella sektorns föränderliga betydelse i samhällsbyggnadsprocesser. Vem har inflytande över agendan? Vem står för finansieringen? Vilket ansvar har olika samhällsaktörer för ett hållbart samhällsbyggande? 


Symposiet ägde rum den 16 maj kl 10.30 - 17 maj kl 13.30

 

 

Huvudtalare

 

Andy Pike, Professor, University of Newcastle

 

Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket

 

Maria Hernroth, Hållbarhetschef, PEAB

 

 

Parallella sessioner

 

Näringslivets samhällsbyggnadsansvar

Brita Hermelin, Professor

 

Civilsamhället i samhällsbyggnadsprocessen

Erik Eriksson, Fil. Dr.

 

Det offentliga som samhällsbyggare

Martin Berry, Fil. Lic.

 

Platsutvecklingens digitala och fysiska former

Karolina Ganhammar, Universitetsarkitekt

 

Infrastruktur & samarbete

Dick Magnusson, Universitetslektor

 

 

  

 


2019 års antologi finns att beställa via Linnefors förlag