SESSIONER 2019

1. Näringslivet som samhällsbyggare

Sessionsledare: Professor Brita Hermelin


2. Civilsamhället i samhällsbyggnadsprocessen

Sessionsledare: FD Erik Eriksson


3. Det offentliga som samhällsbyggare

Sessionsledare: Fil. Lic. Martin Berry


4. Platsutvecklingens digitala och fysiska former

Sessionsledare: Karolina Ganhammar, Universitetsarkitekt


5. Infrastruktur & samverkan

Sessionsledare: FD Dick Magnusson