SYMPOSIUM 2018

NYA VISIONER FÖR LANDSBYGDEN

 

 

 

OM SAMHÄLLSBYGGNAD BORTOM TILLVÄXTNODERNA

 

Relationen mellan stad och land är under ständig diskussion. I urbaniseringens tidevarv koncentreras människor, företag och service allt mer till städerna. Hur kan landsbygden utvecklas under dessa förutsättningar? Hur bygger vi kreativa och inkluderande samhällen på landsbygden? Hur kan en positiv och inkluderande framtidsvision för framtidens landsbygd? På vilket sätt kan en sådan vision bli betydelsefull för politiskt beslutsfattande, anpassning och omställning?

 

Huvudtalare på symposiet var Åsa Johansson, ordf. SABO och Tomas Werngren, vd. Kommuninvest. Därutöver presenterade en rad forskare från flera olika lärosäten perspektiv på temat Nya visioner för landsbygden.

 

Forskarnas bidrag har samlats i en antologi som gavs ut hösten 2018.